Honpa Hongwanji Hilo Betsuin

Daido
Baba
Honpa Hongwanji Hilo Betsuin
398 Kilauea Ave.
Hilo
96720
(808) 895-9670